Nye investeringer

Nye investeringer

Vi har nå fått på plass noen nye anleggsmidler. Det ene er en ny båt, Losbåt 100. Denne er tiltenkt både som et suplement til Skarven ved lettere dykkerjobber og ROV, men den er også sertifisert og utformet for personbefordring. Los 100 har en toppfart på 20 knop og er dermed også godt egnet til hasteoppdrag som f.eks. redningsoppdrag. Los 100 er allerede i dag en del av daglig drift. 

nybåt-sh-liten

I tilegg har vi også investert i en større flåte med 350 kvadratmeter lagerplass/verksted med traverskran, og boenhet med oppholdsrom, soverom og bad/toalett. Flåten er ment som mobil base med komplett verksted, lagerplass og bomuligheter for mannskap. 

flåte-ny