COMMERCIAL DIVING

ARBEIDSDYKKING/COMMERCIAL DIVING

Vår erfaring med dykking i arktiske farvann strekker seg helt tilbake til slutten av 80 tallet. Vi begynte som leverandør av kommersiell arbeidsdykking i 1999, men da gjennom Arctic Dive Resort AS.

I 2011 skilte vi ut arbeidsdykkingen i et eget selskap som i dag er Arctic Dive Sea Service AS.

Arctic Dive Sea Service har i dag flere båter, derav en arbeidskatamaran laget spesielt med tanke på tyngre dykkeoperasjoner. I tillegg har vi det meste av spesialutstyr for undervannsarbeider som bl.a. hydraulisk kutteverktøy, bor, meisel, kjedesag, muttertrekkere, høytrykkspylere etc. Vi er også de eneste i Øst-Finnmark med eget trykkammer.

Vårt mål er å være ledende leverandør av arbeidsdykking i Øst-Finnmark.

ENG: We have experience with diving in Arctic waters dates back to the late 80's. We began as a supplier of commercial diving in 1999.

Arctic Sea Dive Service currently has several boats, including a Catamaran made especially for heavier diving operations. In addition we have special equipment for underwater applications such as hydraulic cutting tools, drill, chisel, chainsaw, wrench, Pressure Washer etc. We are also the only company in eastern Finnmark with our own Pressure chamber.

Our goal is to be the leading provider of professional diving in Eastern Finnmark.

arbeidsdykk2

footerlinje2