CREW TRANSFER

Personbefordring/sar/Crew Transfer

Arctic Dive Sea Service har bistått både privatpersoner, forsikringsselskap, forsvaret og Øst-Finnmark politidistrikt ved flere anledninger både ved personskader/søk og ved havari. Dette har gitt oss variert erfaring med ofte vanskelige oppdrag. Med døgnkontinuerlig beredskap hele året er vi alltid klar til å rykke ut med kort utrykningstid både for mannskap og utstyr.

Ved søk under overflaten kan vi både benytte dykkere, ROV, Sonar og Olex multistråle.

For redningsoperasjoner har vi stor kapasitet for løft med vår arbeidskatamaran og for utrykning med hurtiggående fartøy.

kammer

footerlinje3