FISHFARM SERVICE

Oppdrettsservice/FISHFARM SERVICE

Arctic Dive Sea Service har helt siden oppdrettsnæringen etablert seg i Øst-Finnmark på slutten av 90-tallet hatt faste avtaler om oppdrettsservice for aktørene i området. - Vi gjennomfører i dag alle typer oppdrag fra A til Å, blant annet:

  • Bunnkartlegging med Olex og multistråle.
  • Utsett, kontroll og utbedring anlegg.
  • Bytting og utsett av nøter.
  • Inspeksjoner, dokumentasjon og reparasjoner med yrkesdykkere og/eller ROV.
  • Slep, transport og tunge løft. 
  • Vasking av nøter, ringer og rammeverk.

oppdrett1

footerlinje5