UW SURVEY

Bunnkarlegging/-Overvåking av dybder og kon/UW Survey

Arctic Dive Sea Service har ulike typer utstyr for å kartlegge forhold under vann. Dette utstyret er enestående for kunder som er avhengig av å kunne dokumentere og eventuelt undersøke forandringer under vann. Eksempler på dette er forandringer på topografi ved kaianlegg, fremmedlegemer ved kaianlegg, skader på kaier, tilførte eller fjernede masser under vann.

Olex enkeltstråle og multistråle benytter vi for kartlegging av havbunnen og bunnovervåking. Her kan vi blant annet lage 3d undervannskart med nøyaktighet ned til +-10 cm. Videre kan vi masse beregne arealer, få nøyaktige profiler og kartlegge forhold/gjenstander i vannsøylen.

Structurescan gir oss et tilnærmet fotografisk bilde under vann.

ROV kan benyttes for å filme og dokumentere hva som virkelig er på bunnen. Dette er en fjernstyrt undervannsfarkost som også er utstyrt med sonar. Om ønskelig finns det mulighet for å kjøre ROV bilde opp mot Olexkartet slik at man får nøyaktige posisjoner på det man ser.

bunnkart1

footerlinje4